Voorwaarden en huisregels Hondenschool Dedemsvaart

Voorwaarden & Huisregels!

Op het terreinen in de Hondenschool Dedemsvaart gelden een aantal regels!

Deels bedoeld ter bescherming van onszelf en uw hond, deel ter bevordering van een prettige sfeer en om van elkaar te weten waar we aan toe zijn.

De cursist wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar honden geldig is. Hondenschool Dedemsvaart is op generlei basis aansprakelijk voor een ieder, mens of dier, die op het terrein van Hondenschool Dedemsvaart verblijft!

Honden zijn altijd aangelijnd op het terrein van Hondenschool Dedemsvaart, tenzij anders gevraagd wordt om b.v. een oefening uit te voeren.

Honden/puppy’s dienen volgens voorschrift gevaccineerd te zijn. Inentingsboekje c.q. paspoort met geldige vaccinaties moeten voor aanvang van de cursus ter inzage worden afgegeven. Cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang lessen aanwezig te zijn.

Na aanmelding is de cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank of contant te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

 

Annulering van lessen.

De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de Hondenschool zijn afgelast, worden automatisch doorgeschoven.

Een cursist dient minimaal 24 uur van te voren aan te geven als hij/zij verhinderd is om de les bij te wonen.

Afgelasting dient mondeling, telefonisch, per e-mail of per whatsapp te geschieden.

Twee van de tien door de cursist afgezegde lessen mogen aansluitend aan het eind van de tien lessen worden ingehaald.

Indien meerdere lessen door de cursist zijn afgezegd of zonder afzegging weg blijven, zal geen restitutie van gemiste lessen plaats vinden!

Kinderen vanaf 12 jaar mogen onder begeleiding van een ouder deelnemen aan een cursus. Vanaf 16 jaar zelfstandig.

Als uw hond ziek of loops is tijdens de cursus, kunt u zelf komen kijken waaraan u de komende week (weken) met uw hond aan kunt werken als dat mogelijk is.

Tijdens de les wordt niet gerookt. Ook de kantine is rookvrij.

Tijdens de les staat de GSM uit.

Slipkettingen en prikbanden e.d. zijn niet toegestaan op het terrein van de Hondenschool.

Honden onvriendelijk behandelen is absoluut verboden, zoals het schoppen, slaan of anderszins mishandelen. Bij het zien van deze praktijken zal u onmiddellijk verzocht worden het terrein te verlaten.

Het is niet toegestaan dat de hond zich op enigerlei wijze ontlast of markeert tegen de wand, toestellen in de hal of terrein en tegen tafel en stoelpoten in de kantine. Mocht überhaupt toch een ongelukje gebeuren dient dit door de eigenaar/geleider te worden opgeruimd. Honden dienen voor aanvang les goed uitgelaten te zijn!

Bezoekers zijn welkom en dienen plaats te nemen op de door de Hondenschool aangewezen plaatsen.

 

Thuis trainen noodzakelijk!

Door iedere dag te trainen in veel korte sessies van 1-5 minuten, zorgt u ervoor dat de cursus voor u samen een succes wordt. Een eenmaal opgelopen achterstand is heel moeilijk in te halen! Trainen hoeft beslist niet veel extra tijd te kosten. Denkt u bijvoorbeeld aan trainen tijdens de dagelijks loze momenten.

  • terwijl u koffie zet
  • tijdens de reclame op tv
  • terwijl de computer opstart
  • terwijl u kookt
  • op verschillende momenten tijdens de dagelijkse wandeling met uw hond